Riktlinjer för deltagande på NVC-festivalen Sverige 2019

Efter erfarenhet från tidigare NVC-festivaler tillfrågas alla deltagare att läsa och ge sitt samtycke till följande riktlinjer.

Som deltagare på NVC-festivalen 2019 utgår jag ifrån att följa följande riktlinjer efter min bästa förmåga:

 • Jag tar ansvar för mina handlingar, mina känslor och mina behov.
 • Jag är medveten om att andra är ansvariga för sina handlingar, sina känslor och sina behov.
 • Jag är medveten om att allt deltagande i olika aktiviteter under festivalen är helt frivilligt.
 • Jag är fullt ansvarig för min egen psykiska och fysiska hälsa.
 • Jag är medveten om att NVC-festivalen inte är ett terapeutiskt forum; om jag har psykiska svårigheter uppmanas jag att söka stöd i min bekantskapskrets eller uppsöka professionell hjälp.
 • Jag undviker handlingar och uttalanden som riskerar att skada andra.
 • Om någon utför handlingar eller gör uttalanden som riskerar att skada andra, så:
  1. Påtalar jag detta inför berörd person, om detta ej är möjligt,
  2. Söker jag stöd av annan kursdeltagare och påtalar detta inför berörd person, om detta ej är möjligt,
  3. Kontaktar jag festivalens konflikthanteringsgrupp.
 • Jag är medveten om att om någon eller några har kontaktat mig angående mina handlingar och/eller mina uttalanden och jag ej upphör med dem kan festivalens konflikthanteringsgrupp be mig lämna festivalen och kursanläggningens område. Detta ska då ske snarast praktiskt möjligt och jag blir ej kompenserad för ekonomiska kostnader.