Anmälan till festivalen 2020 är stängd på grund av Covid 19!

 -An

 

Anmälan till NVC-festivalen 11-14 juni 2020 är stängd på grund av Covid 19! 
Detaljer om priser och annat finns under Om festivalen