Prisintervall

Jag använder mig av ett prisintervall för att möjliggöra deltagande av människor med olika ekonomiska förutsättningar. Om du har ekonomiska möjligheter att betala mer än 500 kr för deltagande på festivalen bidrar du på flera sätt:

1. Det ger människor som annars inte skulle ha råd att delta på festivalen möjlighet att anmäla sig till subventionerat pris.

2. Det ger arrangören ekonomisk ersättning för arbetet att arrangera festivalen