Anmälan till festivalen 2020 kommer snart att öppna

 -An

Anmälan till NVC-festivalen 11-14 juni 2019 kommer snart att öppnas
Detaljer om priser och annat finns under Om festivalen